Foto

Iš prieglaudos gyvenimo

…Imk šypseną ir dovanok tam, kuris jos niekada neturėjo.
Paimk saulės spindulį ir nešk jį į nakties vidurį.
Atrask šaltinį ir atgaivink tą kuris yra nukritęs į dulkes.
Paimk ašarą ir padėk ant veido tam kuris niekada neverkė.
Paimk drąsą ir įdėk į tą sielą,kuri nemoka kovoti.
Paimk gyvenimą ir papasakok tam, kuris nesupranta.
Atrask meilę ir padaryk, kad ji augtų žemėje…….

(autorius nežinomas)

Kur, Kada