Noriu savanoriauti/ I want to volunteer

/English below/

Tautmilės prieglaudėlė labai kviečia prisijungti naujus žmones prie mūsų savanorių komandos. Laukiame tiek šunų, tiek kačių mylėtojų.

Dirbant su šuniukais pagrindinė ir smagiausia pagalba būtų vedžiojant šunis. Šunis vedžiojame kasdien du kartus per dieną. Darbo dienomis rytais renkamės nuo 8.30 val., o vakarais nuo 17.30 val. Savaitgaliais – rytais nuo 9.00 val., vakarais nuo 17.00 val. Atėję pavedžioti mūsų globotinių, susipažinsite su maždaug 60 širdelių, kurios visos turi savo asmenybes ir charakterius, todėl susipažinus su visais jais jausitės taip lyg būtumėte pasipildę šešiasdešimčia draugų. Kai apsiprasite pas mus, vedžiodami susipažinsite su šunimis, jei tik jums norėsis, kviesime jus padėti tvarkytis patalpas. Labai reikia pagalbos tvarkant šuniukų narvelius, voljerus, plaunant jų indelius, grindis, pildant maisto ir vandens indelius, tvarkantis lauke.

O kačių mylėtojams turime draugų per 100. Jie galėtų prisidėti padėdami tvarkyti mūsų kačių kambarius, t.y valyti kraiko dėžutes, narvelius, išplauti ir papildyti vandens ir maisto indelius ir kt. Tuo pačiu ir papopinti mūsų ponias ir ponus šukuojant, valant ausytes ar kerpant nagučius, tiesiog bendraujamt, glostant, kalbinant. Kačių patalpas tvarkome vieną kartą per dieną paprastai apie pietus, bet gali būti ir ryte, priklauso nuo to, kiek savanorių susirenka, ir koks krūvis vienam tenka.

Patys savanoriaudami tikrai supratome, kad padėdamas kitam tuo pačiu padedi ir sau. Jeigu pavargstate nuo darbų, studijų, rutinos ar rudenėlis atneša niūrių minčių tikrai kviečiame išbandyti šunų ir kačių terapijos. Daug kartų girdėjome: aš negalėčiau savanoriauti prieglaudoje, nes man per daug gaila, aš visus juos pasiimčiau namo, bet pabuvoję ir išbandę šią veiklą suprastumėte, kad gailestis virsta į džiaugsmą, kad gali su kiekvienu mūsų globotiniu susipažinti, susidraugauti ir jam padėti .


Taigi visus žmones, kurie pasiryžę nuveikti kažką prasmingo, kviečiame prisijungti kad ir jau šį vakarą 17.30h! Apsirenkite rūbeliais, kurių negaila būtų išpurvinti, apsiaukite patogius batus ir pirmyn į trasą! Būtinai užsirašyti į mūsų savanorių kalendorių – https://tautmilesgloba.lt/prieglaudos-kalendorius/ Užsirašykite pvz. Jonas (naujokas) + tel. nr. Jeigu turite daugiau klausimų dėl savanorystės ar nepavyksta prisijungti prie kalendoriaus rašykite mums tautmiles.prieglaudele@gmail.com, užregistruosime, pakonsultuosime.

Savanoriauti smagu 🙂


I want to volunteer

 

Tautmilė‘s shelter is inviting new people to join our team of volunteers. We are waiting for both – dog and cat lovers.

When working with dogs, the main and most fun activity would be to walk with dogs. We are taking our dogs for a walk twice a day. On weekdays we start at 8.30 am and in the evenings at 5.30 pm, and on weekends – 9.00 in the morning, and 17.00 in the evening. When you’ll come to walk with our dogs, you’ll meet 40 hearts, who all have their personalities and characters 🙂 And when you get to know all of them, you will feel as if you got 40 new friends. Also, when you feel comfortable and if you want, we will invite you to help tidy up the premises. There is always a need for help in handling puppies’ cages, – washing it, washing the floors, filling food and water containers, handling outdoors.

And for the cat lovers, –  we have over 100 of them 🙂 You could contribute by helping to manage our cat rooms, i.e. cleaning litter boxes, cages, washing and replenishing water and food containers. At the same time we need to pomp our ladies and gentlemen by combing them, cleaning their ears or cutting nails, just by communicating, stroking, talking. We manage cat facilities once a day, usually around noon, but it can also be done in the morning, depending on how many volunteers gather and what the load is for one.

As volunteers ourselves, we trully realized that by helping another, you are helping yourself at the same time. If you are tired of work, study, routine or a bad weather brings gloomy thoughts we definitely invite you to try dog ​​and cat therapy. We have heard many times: I could not volunteer in a shelter because it is too unfortunate for me to take them all home, but after visiting and trying this activity you would realize that pity turns into joy of being able to meet, make friends and help. So all the people who are determined to do something meaningful are invited to join even tonight at 5.30pm! Put on clothes that wouldn‘t be a shame to get dirty, put on comfortable shoes and come to the track! Be sure to sign up for our volunteer calendar – https://tautmilesgloba.lt/prieglaudos-kalendorius/ – write down e.g. John (newbie) + tel. no. If you have more questions about volunteering or are unable to reach the calendar, write us tautmiles.prieglaudele@gmail.com, we will consult you and register.

Diena Tautmilės prieglaudėlėje 🙂

Ir vėl memories 🙂 – 2016 m.Kaip gera praleisti laiką čia su JAIS ir su mumis 🙂 . Kaip gera pasidžiaugti kad daugelis iš JŲ jau senai džiaugiasi SAVO namučiais, o ir neprarandam vilties likusius palydėti iki vartelių ir pamojuoti ranka linkint geros kloties.Kaip faina būti mažu varžteliu šitam mechanizme, kuris nuolat juda 🙂 . Gal TU nori tapti vienu iš mūsų? 🙂 https://tautmilesgloba.lt/prieglaudos-kalendorius/

Posted by Tautmilės Prieglaudėlė on 2018 m. birželio 23 d., šeštadienis