Prieglaudos kalendorius/ Shelter calendar

/English below/

Šiame tvarkaraštyje galite užsiregistruoti šunų vedžiojimui Tautmilės prieglaudėlėje. Registracija yra BŪTINA, kad galėtume geriau suvaldyti, paskirstyti lankytojų srautus.  Prieglaudos patalpos nėra labai didelės ir globojamų gyvūnų skaičius ribotas. Matome, kaip dažnai nusimenama, kai atėjusiam šunų pavedžioti žmogui pasakome, kad šiandien nebeliko su kuo eiti pasivaikščioti, nes labai daug vedžiotojų susirinko ir šunys jau išvesti. Dėl šios priežasties taip pat labai svarbu atvykti į prieglaudą tuo laiku, kai prasideda vedžiojimas. Optimaliausias skaičius mūsų dydžio prieglaudai yra 15 lankytojų vienu metu. Nekyla chaosas, negąsdiname gyvūnų šurmuliuodami. Tad jei matote, kad vienam vedžiojimui užsirašė daugiau nei 15 žmonių, rinkitės kitą vedžiojimo laiką.

JEIGU NORITE PAVEDŽIOTI ŠUNIS:

DARBO LAIKAS: Šunis vedžiojame kasdien du kartus per dieną: darbo dienomis ryte  pradedame nuo 8.30 val., vakare nuo 17.30 val. Savaitgalį – ryte nuo 9 val., vakare nuo 17 val.  Vedžiojimas ir tvarkymasis pas šunis trunka apie 2-3 val. (aišku, trukmė labai priklauso nuo pagalbininkų skaičiaus). Svarbu atvykti į vedžiojimo pradžią ir užsiregistruoti kalendoriuje, kad žinotume iš anksto, kiek pagalbininkų tikėtis atitinkamą dieną. Jei užsiregistravę suprasite, kad visgi atvykti negalėsite, tiesiog išsitrinkite iš kalendoriaus.

Maždaug  12-15 val tvarkomės kačių patalpose.

SVARBU TĖVELIAMS: Vaikai, atvykstantys padėti į prieglaudą, privalo būti kartu su tėvais. Vyresni vaikai (14 m. ir vyresni), atvykstantys vieni be tėvų, turi turėti raštišką tėvų sutikimą lankytis prieglaudoje.

Jeigu norite atvykti pas mus su dovanomis, geriausiais laikas 9-11 arba 17-19 val. Tuo metu vedžiojame šunelius ir tvarkomės jų patalpose, tad esame lengvai pasiekiami. 11-17 val. taip pat esame prieglaudoje, bet jau pas kates patalpose, tad jei norite, kad jus pasitiktumėte, būtinai pasiskambinkite mums +370 671 51274  Olga, kad susiderintumėte laiką.

JEIGU NORITE EKSKURSIJOS:

Norėdami su vaikais užsiregistruoti į ekskursiją/pamokėlę skambinkite tiesiai Olgai +370 671 51274, kad susiderintumėte datą ir laiką. Ekskursijas galime pravesti darbo dienomis 13-15 val.  Ekskursijos kaina vienam vaikui  3 Eur – visi surinkti pinigėliai skiriami prieglaudos gyventojams.

NAUDOJIMASIS KALENDORIUMI:

Spustelėkite ant dienos, kurią norite atvykti, atsidarius naujam langui skiltyje  “Enter the event title” pasirenkate laiką (tam reikia nuimti varnelę nuo “all day”) ir įrašote vardą. Pvz 17:30h Marius.


In this schedule you can register for a dog walking at Tautmilė Shelter. Registration is NECESSARY to make a better management and distribution of the visitor’s traffic. Shelter facilities are not very big and the number of animals in care is limited. We noticed that sometimes when people arrive for the help and they want to take a particular dog for a walk – dog might have already been brought out, simply because we had too much volunteers that day. And the optimal number for the shelter is 10 visitors at a time, – there is no chaos, we do not intimidate animals by commotion. So, if you noticed that there are more than 10 people for a one walk (morning/evening), it would be very good if you could choose another time.

IF YOU WANT TO TAKE A DOG FOR A WALK:

WORKING HOURS: We are taking our dogs for a walk twice a day. On weekdays we start at 8.30 am and in the evenings at 5.30 pm, and on weekends – 9.00 in the morning, and 17.00 in the evening. The walking takes about 2-3 hours (the exact duration depends on the number of helpers).

IMPORTANT TO PARENTS: only the children over fourteen (14 years old and older) can come to the shelter without parents, but has to have a written consent from them;

Children under 14 must come to the shelter with their parents.

IF YOU WANT TO BRING A GIFT or for a short VISIT, best time to visit us is 9-11 am or 5-7 pm.

IF YOU WANT A TOUR around the shelter:

The easiest way to register for a tour/class with kids – write to FB “Tautmilės prieglaudėlė” or tautmiles.prieglaudele@gmail.com, and agree on a date. Excursions can be performed on weekdays from 1 pm to 3 pm. The price of the tour for one child is 3 Eur – all the collected money is intended for the residents of the shelter.

USING THE CALENDAR:

Press on the day you want to join our ‘forces’, and then in the field “Enter an event title” – choose the time (take the from “all day”) and write down your name. E.g. 17: 30h Marius.

 

KALENDORIUS

čia galite rašyti laikus https://teamup.com/ksz4v5vwga73pzpvrg, arba tiesiai ant kalendoriaus