Prieglaudos kalendorius/ Shelter calendar

/English below/

Šiame tvarkaraštyje galite užsiregistruoti šunų vedžiojimui Tautmilės prieglaudėlėje. Registracija yra BŪTINA, kad galėtume geriau suvaldyti, paskirstyti lankytojų srautus.  Prieglaudos patalpos nėra labai didelės ir globojamų gyvūnų skaičius ribotas. Matome, kaip dažnai nusimenama, kai atėjusiam šunų pavedžioti žmogui pasakome, kad šiandien nebeliko su kuo eiti pasivaikščioti, nes labai daug vedžiotojų susirinko ir šunys jau išvesti. Optimaliausias skaičius mūsų dydžio prieglaudai yra 10 lankytojų vienu metu. Nekyla chaosas, negąsdiname gyvūnų šurmuliuodami. Tad jei matote, kad vienam vedžiojimui užsirašė daugiau nei 10 žmonių, rinkitės kitą vedžiojimo laiką.

JEIGU NORITE PAVEDŽIOTI ŠUNIS:

DARBO LAIKAS: Šunis vedžiojame kasdien du kartus per dieną: darbo dienomis ryte  pradedame nuo 8.30 val., vakare nuo 17.30 val. Savaitgalį – ryte nuo 9 val., vakare nuo 17 val.  Vedžiojimas trunka apie 2 val. (aišku, trukmė labai priklauso nuo pagalbininkų skaičiaus).

SVARBU TĖVELIAMS: Vaikai, atvykstantys padėti į prieglaudą, privalo būti kartu su tėvais. Vyresni vaikai (14 m. ir vyresni), atvykstantys vieni be tėvų, turi turėti raštišką tėvų sutikimą lankytis prieglaudoje.

 JEIGU NORITE ATVEŽTI DOVANŲ/APSILANKYTI:

Lankytojus prieglaudoje galime priimti darbo dienomis 12-15 val., savaitgaliais 11-12 val., kai jau būname baigę rytinį šunų vedžiojimą, šėrimą ir patalpų tvarkymą. Atvažiavę kitu laiku galite nieko nerasti, nes būname ne visą dieną. Norint atvykti ir užsirezervuoti sau laiką prašome parašykite FB Tautmilės prieglaudėlė arba tautmiles.prieglaudele@gmail.com.

JEIGU NORITE EKSKURSIJOS:

Norėdami su vaikais užsiregistruoti į ekskursiją/pamokėlę po prieglaudėlę, rašykite FB  Tautmilės prieglaudėlė arba tautmiles.prieglaudele@gmail.com, suderinsime datą. Ekskursijas galime pravesti darbo dienomis 13-15 val.  Ekskursijos kaina vienam vaikui  2 Eur – visi surinkti pinigėliai skirti prieglaudos gyventojams.

 

ŠUNŲ VEDŽIOTI PRAŠOME ATVYKTI TIK NURODYTAIS LAIKAIS!!! Atvažiavę kitu laiku galite nieko nerasti, nes prieglaudoje būname ne visą dieną. Labai prašome iš anksto su mumis susiderinti apsilankymo laiką, kad nebūtų taip, kad netikėtai atvykę, mūsų nerastume (dažnai po pietų tenka išvažiuoti į iškvietimus, veterinarijos klinikas ir pan.) ar kad būtų nelikę ko vedžioti.

 

NAUDOJIMASIS KALENDORIUMI:

Spustelėkite ant dienos, kurią norite atvykti, atsidarius naujam langui skiltyje  “Enter the event title” pasirenkate laiką (tam reikia nuimti varnelę nuo “all day”) ir įrašote vardą. Pvz 17:30h Marius.


In this schedule you can register for a dog walking at Tautmilė Shelter. Registration is NECESSARY to make a better management and distribution of the visitor’s traffic. Shelter facilities are not very big and the number of animals in care is limited. We noticed that sometimes when people arrive for the help and they want to take a particular dog for a walk – dog might have already been brought out, simply because we had too much volunteers that day. And the optimal number for the shelter is 10 visitors at a time, – there is no chaos, we do not intimidate animals by commotion. So, if you noticed that there are more than 10 people for a one walk (morning/evening), it would be very good if you could choose another time.

IF YOU WANT TO TAKE A DOG FOR A WALK:

WORKING HOURS: We are taking our dogs for a walk twice a day. On weekdays we start at 8.30 am and in the evenings at 5.30 pm, and on weekends – 9.00 in the morning, and 17.00 in the evening. The walking takes about 2 hours (the exact duration depends on the number of helpers).

IMPORTANT TO PARENTS: only the children over fourteen (14 years old and older) can come to the shelter without parents, but has to have a written consent from them;

Children under 14 must come to the shelter with their parents.

IF YOU WANT TO BRING A GIFT / VISIT:

Visitors at the shelter are welcomed on weekdays from 12 noon to 3 pm, and on weekends from 11 am to 12 noon, when we already have finished the morning dog walking, feeding and cleaning. If you arrive at any time, you may find no one because we may not be at the shelter all day (we have visits to the veterinary clinics, answering the emergency calls). If you want to come just for a visit, please reserve your time at FB (Facebook) page “Best Shelter” or on e-mail tautmiles.prieglaudele@gmail.com.

IF YOU WANT A TOUR:

The easiest way to register for a tour/class with kids – write to FB “Tautmilės prieglaudėlė” or tautmiles.prieglaudele@gmail.com, and agree on a date. Excursions can be performed on weekdays from 1 pm to 3 pm. The price of the tour for one child is 2 Eur – all the collected money is intended for the residents of the shelter.

PLEASE COME FOR A VISIT/WALK WITH A DOG only at the specified time! You may not find anyone if you come anytime, ‘cause we are not there all day. It is highly requested arrange a visit with us in advance, for unpleasant situation not to happen if you arrive unexpectedly (sometimes we have to react to the calls we’re getting, or go the vet clinic, and etc.).

USING THE CALENDAR:

Press on the day you want to join our ‘forces’, and then in the field “Enter an event title” – choose the time (take the from “all day”) and write down your name. E.g. 17: 30h Marius.

 

KALENDORIUS

čia galite rašyti laikus https://teamup.com/ksz4v5vwga73pzpvrg, arba tiesiai ant kalendoriaus